MJESTO ODRŽAVANJA
Grand Hotel Adriatic, Maršala Tita 200, 51 410 Opatija, Hrvatska

REGISTRACIJSKI DESK
Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje Kongresu, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa.

KONGRESNA IZLOŽBA
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme, proizvoda i lijekova. Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače. Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI
Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara)

VAŽNI DATUMI I ROKOVI
Održavanje kongresa: 15. – 18. svibnja 2019.
Rok za slanje sažetaka: 29. ožujka 2019.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 8. travnja 2019.
Rok za nižu kotizaciju: 1. travnja 2019.
Rok za rezervaciju smještaja: 15. travnja 2019.

Cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji,

čast mi je i veliko zadovoljstvo pozvati Vas na 13. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem i 2. kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 15. do 18. svibnja 2019. g. u Grand hotelu Adriatic u Opatiji.

Kao i prethodnih godina, nastojimo biti aktualni izborom kirurških tema koje će predstavljati okosnicu našeg znanstvenog i stručnog rada. Vjerujem da ćemo u tome uspjeti i ovaj put. Naša je želja i interes da razmjenom znanja i iskustva stvorimo podlogu što uspješnijeg liječenja naših bolesnika i stoga vas pozivamo da se priključite radu kongresa u što većem broju.

Organizacijski odbor kao i Upravni organi HDDK uložit će maksimalni trud u organizaciju skupa, koji osim radom mora biti obilježen i kolegijalno-prijateljskim druženjem.

Nećemo odustati od tradicije okupljanja naših mladih kolega specijalizanta kirurgije koji će imati mogućnost prezentacije svojih radova, a u tome ćemo im pomoći oslobađanjem plaćanja kotizacije.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja u Opatiji!

Prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.

Prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.
Predsjednik Organizacijskog odbora kongresa i
predsjednik Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju HLZ-a

Vesna Konjevoda, dipl. med. techn.
Predsjednica Kongresa DMSTDK
Predsjednica Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije

ORGANIZATORI

• Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora
• Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
• Klinika za kirurgiju, Klinički bolnički centar Rijeka
• Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
• Fakultet za zdravstvene studija Sveučilišta u Rijeci

DIGESTIVE 2019

SUORGANIZATOR
• Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju

POKROVITELJI
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

ORGANIZACIJSKI ODBOR
13. KONGRESA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DIGESTIVNU KIRURGIJU
s međunarodnim sudjelovanjem

Predsjednik: Marko Zelić
Dopredsjednik: Đordano Bačić
Tajnik: Davor Mendrila
Rizničar: Ivica Ćepić
Članovi: Miodrag Gudelj, Harry Grbas, Edo Bazdulj, Damir Karlović, Ante Jerković, Iva Durut Čupev, Ivan Ćorić, Aleksandra Bila, Veronika Lekić, Dorian Kršul

ORGANIZACIJSKI ODBOR
2. KONGRESA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

Predsjednica: Vesna Konjevoda
Članovi: Irena Rašić, Elzika Radić, Dijana Čorluka, Danijela Miljanić, Anđa Vicić, Jasna Nežić, Nataša Brkić, Sanja Filčić, Sandra Ložnjak

ZNANSTVENI PROGRAM

Kongres će se odvijati u obliku usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, tečaja i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

13. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DIGESTIVNU KIRURGIJU s međunarodnim sudjelovanjem

TEME:

1. ABDOMINALNA TRAUMA I PRINCIPI “DAMAGE CONTROL-a”
2. KIRURGIJA BENIGNIH BOLESTI DNA MALE ZDJELICE
3. MULTIDISCIPLINARNO LIJEČENJE KARCINOMA REKTUMA – IMAMO LI MULTIDISCIPLINARNOST DANAS?
4. KIRURŠKO ILI ENDOSKOPSKO LIJEČENJE (Tko i kada?) – ZAJEDNIČKA SJEDNICA SA HRVATSKIM GASTROENTEROLOŠKIM DRUŠTVOM
5. KONTROVERZE U ABDOMINALNOJ KIRURGIJI – KOMPLIKACIJE I KAKO IH RJEŠAVAMO – PRIKAZI SLUČAJA I VIDEO
6. SLOBODNE TEME
7. TEME ZA SPECIJALIZANTE

2. KONGRES DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE

TEME:

1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA BOLESNIKA NAKON KIRURŠKIH ZAHVATA DIGESTIVNOG TRAKTA
2. PALIJATIVNA SKRB KIRURŠKIH BOLESNIKA – IZAZOV ILI STANDARD
3. OSIGURAVAMO LI KONTINUITET ZDRAVSTVENE SKRBI KIRURŠKIH BOLESNIKA – ERAS, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
4. PROBLEMATIČNA STOMA – ŠTO JE UZROK, A ŠTO POSLJEDICA?
5. DJEČJA DIGESTIVNA KIRURGIJA – NOVOSTI U PRISTUPU
6. MENTALNO ZDRAVLJE NA KIRURŠKOM ODJELU
7. TEME ZA UČENIKE I STUDENTE
8. PRIKAZ SLUČAJA
9. RAZNO

VAŽNI DATUMI
Održavanje kongresa: 15. – 18. svibnja 2019.
Rok za slanje sažetaka: 29. ožujka 2019.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 8. travnja 2019.
Rok za nižu kotizaciju: 1. travnja 2019.
Rok za rezervaciju smještaja: 15. travnja 2019.

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku pisati na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

PRIJAVLJUJEM SAŽETAK ZA:
13. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem2. kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem

LIJEČNICI - KONGRESNE TEME:

SESTRE - KONGRESNE TEME:

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2OB Zadar, Zadar, Hrvatska

SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju)
usmeno priopćenjeposter

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

- sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
- vrsta slova (font) za pisanje sažetka: Arial 10 pts
- naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
- prezime i početno slovo imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- opseg sažetka: do 350 riječi
- tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
- originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
- prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Prostor za unos sažetka:

Rok za primitak sažetaka: 29. ožujka 2019.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 8. travnja 2019.

UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJA

• na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
• format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2016. i Windows 8. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
• video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
• format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 4:3
• predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
• tehničko osoblje će na mjestu za pripremu predavanja testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
• predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju na mjestu za pripremu predavanja, ne za vrijeme predavanja
• molimo za izradu prezentacija koristi sljedeći PowerPoint predložak – uskoro

POSTERI

• Posteri mogu biti pisani na hrvatskom i engleskom jeziku.
• maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
• elementi: naslov, popis autora, obrada teme rada (uvod, razrada, zaključak), literatura, ključne riječi
• preporuke:
– izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
– izbjegavajte velika slova

Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru cijelo vrijeme trajanja Kongresa, a autori moraju biti prisutni uz poster za vrijeme razgledavanja postera. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresna agencija .

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je vikend aranžman za dvije osobe u Grand Hotelu Adriatic u Opatiji u terminu prema dogovoru.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

INTERNACIONALNI POZVANI PREDAVAČI

1. PREDRAG ANDREJEVIĆ – specijalist opće kirurgije, bolnica Mater Dei
2. Prof. EMRE BALIK – specijalist kolorektalne kirurgije, Sveučilište Koc, Istanbul, Turska
3. Prof. DURSUN BUGRA – specijalist kolorektalne kirurgije, Sveučilište Koc, Istanbul, Turska
4. Prof. SAMIR DELIBEGOVIĆ – abdominalni kirurg, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina
5. IBRAHIM EDHEMOVIĆ – specijalist kirurške onkologije, Institut za onkologiju, Ljubljana, Slovenija
6. SIMON GABE – specijalist gastroenterolog, Sveučilišna bolnica St. Mark’s, London, Velika Britanija
7. Prof. ALEKSANDAR KARAMARKOVIĆ – abdominalni kirurg, Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija
8. Prof. MARKO KORNMANN – profesor kirurgije, generalni kirurg, Sveučilište u Ulmu
9. BOJAN KREBS – specijalist kirurg, abdominalna i opća kirurgija, Medicinski centar Sveučilišta Maribor, Slovenija
10. NIKHIL MISRA – specijalist opće i trauma kirurgije, Sveučilišna bolnica Aintree, Liverpool, UK
11. Prof. ALEŠ TOMAŽIČ – abdominalni kirurg, UKC Ljubljana, Slovenija
12. Prof. TORBJÖRN HOLM – profesor kirurgije, specijalist kolorektalne kirurgije, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska
13. JANINDRA WARUSAVITARNE – specijalist kolorektalne kirurgije, Sveučilišna bolnica St. Mark’s, London, UK
14. ZARAH PERRY-WOODFORD – enterostomalni terapeut, Sveučilišna bolnica St. Mark’s, London, Velika Britanija

Plaćeno do 01/04/19 Plaćeno nakon 01/04/19
Doktori medicine, specijalisti 2.500,00 kn 2.800,00 kn
Specijalizanti i studenti* oslobođeni kotizacije oslobođeni kotizacije
Medicinske sestre/tehničari 900,00 kn 1.100,00 kn
Osobe u pratnji 1.100,00 kn 1.300,00 kn
Dnevna kotizacija 850,00 kn 950,00 kn
Predstavnik tvrtke (na izlagačkom štandu) 1.000,00 kn 1.000,00 kn

*ne uključuje studije magisterijskih i doktorskih programa
U iznose je uključen PDV

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste, specijalizante, medicinske sestre/tehničari uključuje:
– nazočnost na stručnom i društvenom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

Besplatna kotizacija za studente* uključuje:
– nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

*Napomena / Note: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti potvrdu ili pismo koje potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Kongresnu agenciju BTravel d.o.o.

Jednodnevna kotizacija uključuje:
– nazočnost stručnom i društvenom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje sudjelovanje u društvenom programu.

Kotizacija za predstavnika tvrtke izlagača uključuje:
– nazočnost na stručnom i društvenom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 15. travnja 2019. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 15. travnja 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

OSOBNE INFORMACIJE

Doktori medicine specijalisti (2.500,00 kn)Doktori specijalizanti (oslobođeni kotizacije)Medicinske sestre i tehničari (900,00 kn)Studenti (oslobođeni kotizacije)Osobe u pratnji (1.100,00 kn)Dnevna kotizacija (850,00 kn)Predstavnici tvrtki (sponzori i izlagači na izlagačkom štandu) (1.000,00 kn)

PODACI O PLATITELJU


UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email goran.grbic@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.


PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog registracijskog obrasca, u roku od 48 sati poslat ćemo vam ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.


NAPOMENA:
Umirovljeni doktori i Studenti pod uplatitelj upisuju ˝0˝.
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom


PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom na kongres dajem privolu BTravel d.o.o. da me kontaktira kako u vezi kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.


OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 15. travnja 2019. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 15. travnja 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.


Smještaj sudionika je organiziran u Grand hotelu Adriatic prema posebnim kongresnim cijenama.
Za rezervaciju smještaja i plaćanje molimo obratite se Kongresnoj agenciji.

GRAND HOTEL ADRIATIC I****
HOTEL ADRIATIC 4*

GRAND HOTEL ADRIATIC I***
HOTEL ADRIATIC 3*

GRAND HOTEL ADRIATIC*** - cijena jednokrevetne sobe po sobi i danu – 880,00 knGRAND HOTEL ADRIATIC*** - cijena dvokrevetne sobe po sobi i danu – 1.330,00 knGRAND HOTEL ADRIATIC**** - cijena jednokrevetne sobe po sobi i danu – 950,00 kn - POPUNJENO
GRAND HOTEL ADRIATIC**** - cijena dvokrevetne sobe po sobi i danu – 1.412,00 kn - POPUNJENOCIJENA UKLJUČUJE SMJEŠTAJ PO SOBI I DANU NA BAZI POLU PANSIONA (DORUČAK I RUČAK) SA SVIM POREZIMA I TAKSAMA.
VAŽNO:
Nakon primljenog obrasca, u roku od 48 sati šaljemo Vam ponudu za plaćanje te Vas molimo da po primitku uplatite naznačeni iznos. Finalna rezervacija smještaja smatrat će se nakon primljene uplate.

Sve ostale extra troškove plaća svaki sudionik zasebno: mini bar, telefon, parking, wellness usluge i sl. prije odlaska na recepciji Hotela.

Otkazivanje:
• Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: goran.grbic@btravel.pro
Otkazivanje smještaja nakon 15. travnja 2019. - trošak otkaza iznosi 100 %
NAPOMENA: Ljubazno Vas molimo da uplatite puni iznos troškova boravka u hotelu prije početka skupa, u protivnom će Vam rezervacija biti otkazana.


TAJNIŠTVO KONGRESA
Informacije o stručnom programu

13. KONGRES HDDK
Prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.
T +385 (0)51 658 665
@ hddk.kongres@gmail.com

2. KONGRES DMSTDK
Vesna Konjevoda, dipl. med. techn.
@ konjevoda.vesna@gmail.com

Informacije o tehničkoj organizaciji

Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore:

Kongresna agencija:

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
F: +385 1 6666 851
@: goran.grbic@btravel.pro
www.btravel.pro