ORGANIZATORI / ORGANIZERS

• HLZ, Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju
Croatian Medical Association, Croatian Association of Digestive Surgery

•  Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
Association of Nurses/Technicians in Digestive Surgery

MJESTO ODRŽAVANJA / CONGRESS VENUE

Grand Hotel Adriatic Maršala Tita 200
51 410 Opatija, Hrvatska / Croatia
www.hotel-adriatic.com

TAJNIŠTVO / SECRETARIAT

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za kirurgiju
Clinical Hospital Center Rijeka, Surgery Clinic
Krešimirova 42
51 000 Rijeka, Hrvatska / Croatia
T +385 (0)51 658 665
F +385 (0)51 213 734
hddk.kongres@gmail.com
www.medri.hr

KONGRESNA AGENCIJA / CONGRESS AGENCY

Prijave za sudjelovanje, smještaj, tehnička organizacija
Registration, accommodation, technical organization

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112A,
10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia

Kontakt osoba / Contact person:
Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
F: +385 1 6666 851
@: goran.grbic@btravel.pro
www.btravel.pro