HRVATSKO DRUŠTVO ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
CROATIAN SOCIETY OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETICS SURGERY OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION
organizira / organizes

11. HRVATSKI KONGRES PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

Zadar, Hrvatska
9. – 11. studenog 2018.

11th CROATIAN CONGRESS OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY
with international participation

Zadar, Croatia
November 9 – 11, 2018.

MJESTO ODRŽAVANJA

CONGRESS VENUE

Hotel KOLOVARE
Bože Peričića 14
23 000 Zadar
Hrvatska / Croatia

KONGRESNA AGENCIJA

CONGRESS AGENCY


BTRAVEL D.O.O.
Maksimirska 112A, 10 000 Zagreb
Hrvatska | Croatia
T: +385 1 6661 151 | F: +385 1 6666 851
M: +385 99 4926679
@: goran.grbic@btravel.pro