Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
3. – 6. listopada 2018. @Novigrad, Hrvatska

OPĆE INFORMACIJE

MJESTO ODRŽAVANJA
Aminess Maestral Hotel, 52466 Novigrad

REGISTRACIJSKI DESK
Registracijski desk će početi s radom sat vremena prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezik Hrvatskog kongresa o alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem je hrvatski.

PISMO POZIVA
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje Kongresu, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa.

KONGRESNA IZLOŽBA
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba opreme, uređaja i proizvoda. Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače. Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI
Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora.

POZDRAVNO PISMO


Poštovane kolegice i kolege,

Osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-18. Kongres će se održati u Novigradu, od 3. do 6. listopada 2018. Organizatori su i ovaj put pozvali brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikažu najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a posebna pozornost bit će posvećena temama vezanim uz skrb bolesnika i njegovatelje. Nastojat ćemo uz rad provesti i ugodne trenutke u zajedničkom druženju i upoznavanju, a Novigrad će nam to sigurno i omogućiti.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja!

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim. dr. med.

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim. dr. med.
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a
Predsjednik Organizacijskog odbora

ORGANIZATORI

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Hrvatsko društvo za neuroznanost

POKROVITELJI
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

PODRŽAVATELJI
Međunarodna udruga za Alzheimerovu bolest
Europska udruga za Alzheimerovu bolest
Hrvatska Alzheimer Alijansa

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Ninoslav Mimica

Tajnica: Nataša Klepac

Članovi: Mirjana Babić, Danira Bažadona, Marina Boban, Sanja Đaković Prištof, Krasanka Glamuzina, Marina Gregurović, Marijana Hodak Ivanišević, Morana Ivičić, Dubravka Kalinić, Marina Kovač, Oliver Kozumplik, Aida Križaj Grden, Marija Kušan Jukić, Nevenka Mimica, Rajka Rigler Kunović, Paola Presečki, Vladimir Sabljić, Aleksandar Savić, Helena Subić, Jelena Sušac, Vlatko Šagud, Vesna Šendula-Jengić, Goran Šimić, Ivana Todorić Laidlaw, Vitomir Višić, Vlasta Vučevac, Iva Žegura

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Goran Šimić

Članovi: Vanja Bašić Kes, Dražen Begić, Fran Borovečki, Marijana Braš, Vida Demarin, Goran Dodig, Veljko Đorđević, Pavo Filaković, Igor Filipčić, Serge Gauthier, Krasanka Glamuzina, Rudolf Gregurek, Neven Henigsberg, Iva Holmerova, Vlado Jukić, Nataša Klepac, Ivica Kostović, Osman Kučuk, Štefanija Lukič Zlobec, Alma Mihaljević Peleš, Ninoslav Mimica, Berislav Momčilović, Mladen Pavlović, Damir Petravić, Nela Pivac, Vidya Shenoy, Marina Šagud, Melita Šalković-Petrišić, Vesna Šerić, Slađana Štrkalj Ivezić, Janoš Terzić, Zlatko Trkanjec, Suzana Uzun, Dinko Vitezić, Jadranka Vuković, Bjanka Vuksan Ćusa, Danijela Žakić Milas

STRUČNI PROGRAM

HRVATSKI KONGRES O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI s međunarodnim sudjelovanjem CROCAD-18

TEME

1. Temeljna istraživanja i neuropatologija u AB
2. Rana dijagnostika i biološki biljezi AB
3. Epidemiologija, rizični faktori i prevencija AB
4. Klinička istraživanja u AB
5. Klinička obilježja AB i prikazi slučajeva
6. Farmakoterapija demencija
7. Ne-farmakološke intervencije u AB
8. Skrb za oboljele od demencije
9. Ne-Alzheimerove demencije
10. Kvaliteta života u demenciji
11. Udruge za AB i skupine samopomoći
12. Palijativna skrb u demenciji
13. Ostale teme

POZVANI PREDAVAČI

• Fran Borovečki (Zagreb, Hrvatska)
• Krasanka Glamuzina (Zagreb, Hrvatska)
• Iva Holmerova (Prag, Češka)
• Nataša Klepac (Zagreb, Hrvatska)
• Osman Kučuk (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
• Štefanija Lukič Zlobec (Ljubljana, Slovenija)
• Nela Pivac (Zagreb, Hrvatska)
• Vidya Shenoy (Mumbai, Indija)¸
• Vlatko Šagud (Milwaukee, SAD)
• Goran Šimić (Zagreb, Hrvatska)
• Slađana Štrkalj Ivezić (Zagreb, Hrvatska)
• Jadranka Vuković (Subotica, Srbija)
• Bjanka Vuksan Ćusa (Zagreb, Hrvatska)

SAŽECI

Kongresne teme (izaberite teme)

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2OB Zadar, Zadar, Hrvatska

SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju)
usmeno priopćenjeposter

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

- sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
- vrsta slova (font) za pisanje sažetka: Arial 10 pts
- naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
- prezime i početno slovo imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- opseg sažetka: do 350 riječi
- tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
- originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
- prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen /
- prihvaćeni sažetci će biti objavljeni u indeksiranom časopisu “Neurologia Croatica”, službenom glasilu Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatskog neurokirurškog društva

Prostor za unos sažetka *

Rok za primitak sažetaka: 31. srpnja 2018.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 15. kolovoza 2018.

POZVANI PREDAVAČI

NELA PIVAC (Zagreb, Hrvatska)
Profesorica Nela Pivac, diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1974), magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1987) te doktorirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1994). Jednogodišnje znanstveno usavršavanje od 1996-1997 na Sveučilištu McGill u Montrealu (Kanada). Od 2001. tajnica je Hrvatskog farmakološkog društva, od 2012. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Od 2014. izvanredni profesor te od 2017. redoviti profesor iz Interdisciplinarnih područja znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Redovita je članica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2016. Tajnica je Kolegija za temeljne medicinske znanosti Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2016. godine te od 2017. pomoćni urednik za časopis: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kao gostujući profesor Mađarske akademije znanosti, odradila je tromjesečni boravak (2017.) u Institutu za eksperimentalnu medicinu, Budimpešta, Mađarska.

GORAN ŠIMIĆ (Zagreb, Hrvatska)
Goran Šimić je redoviti profesor neuroznanosti i anatomije u trajnom zvanju i predstojnik Zavoda za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru zavoda, prof. Šimić vodi Laboratorij za razvojnu neuropatologiju. Diplomirao je da Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine, gdje je nakon poslijediplomskog usavršavanja u Karolinska institutu u Stokholmu i doktorirao 1998. godine. Njegov laboratorij ima dugogodišnje iskustvo u neuropatologiji razvojnih i neurodegenerativnih poremećaja, kao i međunarodnu suradnju u proučavanju bioloških biljega bolesti mozga, napose Alzheimerove bolesti. Prof. Šimić je bio glavni i odgovorni urednik časopisa Translational Neuroscience 2010-2016. godine. Za rad na etiopatogenezi spinalne mišićne atrofije 2008. godine je od izdavača Springer i časopisa Acta Neuropathologica dobio nagradu Kurt Jellinger.

VIDYA SHENOY (Mumbai, Indija)
Vidya SjenoyVidya Shenoy is Secretary General of Alzheimer’s & Related Disorders Society of India and Honorary Secretary of its Mumbai Chapter. With M.A. in Economics, Finance and Management she is aboard many medico-social causes. She practices Alternative Therapies with special emphasis on Yoga for those affected by Alzheimer’s, children with special needs and teaches Yoga at centres of Shri Ambika Yoga Kutir in Mumbai. Her passion of volunteering for Alzheimer’s is updated with continuous study, spreading awareness with sensitivity, conducting workshops, counselling to seniors, families and caregivers of those affected by dementia. She runs a specialised Dementia Daycare Centre in Mumbai called Universe of Memory, Smriti Vishvam. She is invited to speak and make presentations on Alzheimer’s & dementia at Conferences and has conducted Yoga workshops in India and overseas.

ŠTEFANIJA LUKIČ ZLOBEC (Ljubljana, Slovenija)
Štefanija Lukič ZlobecIn 2009 Joined Spominčica – Alzheimer Slovenia when her husband (early onset Alzheimer’s Disease at age 50) was a patient of a psychiatrist dr. Aleš Kogoj, specialist on dementia, founder and president of Spominčica from 1997. In 2009, together with dr. Aleš Kogoj and neurologist dr. Gorazd Stokin, they gave initiative for the preparation of the National Dementia Strategy, in 2010 Minister of Health nominated the Working Group, in 2016 the Strategy was successfully adopted. In 2012 became vice president of Spominčica. In 2012 on her initiative Spominčica became member of Alzheimer Europe (AE) and Alzheimer’s Disease International (ADI). In 2012 brought Alzheimer Café to Slovenia, which is now organized in more than 80 locations around Slovenia. In 2014 became president of Spominčica. In 2014 became board member of Alzheimer Europe and gave initiative to hold an Alzheimer Europe conference in Ljubljana and succeeded that all Slovenian members of the European parliament became members of Alzheimer Alliance of the European parliament. In 2015 hosted the jubilee 25th Alzheimer Europe Conference in Ljubljana. From 2016 intensively works on the implementation of the National Dementia Strategy. Gave initiative for Dementia Friendly Spots (DFS), first DFS opened in 2017 in collaboration with the Human Rights Ombudsman, more than 50 DFS opened until July 2018. With the Ministry of Health launched the education and training program for formal and informal caregivers of persons with dementia all around Slovenia. Spominčica is a partner in several European projects .

Fran Borovečki (Zagreb, Hrvatska)
Krasanka Glamuzina (Zagreb, Hrvatska)
Iva Holmerova (Prag, Češka)
Nataša Klepac (Zagreb, Hrvatska)
Osman Kučuk (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Vlatko Šagud (Milwaukee, SAD)
Goran Šimić (Zagreb, Hrvatska)
Slađana Štrkalj Ivezić (Zagreb, Hrvatska)
Jadranka Vuković (Subotica, Srbija)
Bjanka Vuksan Ćusa (Zagreb, Hrvatska)

KOTIZACIJA

SUDIONIK Uplate do 3.8.2018. Uplate poslije 3.8.2018.
*Doktori specijalisti, ekonomisti, ravnatelji domova za starije 1.800,00 kn 2.200,00 kn
Članovi Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a, Hrvatskog društva za neuroznanost 1.300,00 kn 1.700,00 kn
**Doktori specijalizanti, psiholozi, socijalni radnici, socijalni. pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici 1.500,00 kn 1.900,00 kn
Medicinske sestre i tehničari 800,00 kn 1.000,00 kn
***Studenti 700,00 kn 900,00 kn
Osobe u pratnji 800,00 kn 1.000,00 kn
Umirovljeni doktori gratis gratis
Jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn 1.200,00 kn
Predstavnici tvrtki (sponzori i izlagači na izlagačkom štandu) 1.000,00 kn 1.200,00 kn

U iznose je uključen PDV.

*Kotizacija za doktore specijaliste, kotizacija za članove društava uključuje:
– nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora
– kongresne materijale: primjerak Konačnog programa i časopisa „Neurologia Croatica” sa sažecima, potvrdnica o sudjelovanju, kongresna torba

*Članovima Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolesti i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i/ili Hrvatskog društva za neuroznanost koji su platili članarinu za 2018. godinu odobrava se plaćanje kotizacije po sniženoj cijeni.

**Kotizacija za doktore specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike uključuje:
– nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora
– kongresne materijale: primjerak Konačnog programa i časopisa “Neurologia Croatica” sa sažecima, potvrdnica o sudjelovanju, kongresna torba

***Kotizacija za studente uključuje nazočnost stručnom programu na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora te kongresne materijale.
– ne odnosi se na magisterijske i doktorske studije
Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti dokument koji potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Kongresnu agenciju BTravel d.o.o.

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje nazočnost društvenom programu.

Kotizacija za umirovljene doktore uključuje nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, prezentacije postera i izlagačkih prostora te kongresne materijale.

Jednodnevna kotizacija uključuje nazočnost stručnom i društvenom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, prezentacije postera i izlagačkih prostora, Konačni program, časopis “Neurologia Croatica”, potvrdnicu o sudjelovanju.

Kotizacija za predstavnike tvrtki uključuje nazočnost stručnom i društvenom programu.

REGISTRACIJA SUDIONIKA

Doktori specijalisti, ekonomisti, ravnatelji domova za starije (1.800,00 kn)Članovi Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a, Hrvatskog društva za neuroznanost (1.300,00 kn)Doktori specijalizanti, psiholozi, socijalni radnici, socijalni. pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici (1.500,00 kn)Medicinske sestre i tehničari (800,00 kn)Studenti (700,00 kn)Osobe u pratnji (800,00 kn)Umirovljeni doktori (gratis)Jednodnevna kotizacija (1.000,00 kn)Predstavnici tvrtki (sponzori i izlagači na izlagačkom štandu) (1.000,00 kn)

NAPOMENA:
ŽELIM primati daljnje informativne obavijesti o Hrvatskom kongresu o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem – CROCAD-18”NE ŽELIM primati daljnje informativne obavijesti o Hrvatskom kongresu o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem – CROCAD-18”


UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email goran.grbic@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.


PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg obrasca, primiti ćete ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.

HOTELSKI SMJEŠTAJ

Smještaj sudionika je organiziran u Aminess Maestral Hotelu prema posebnim kongresnim cijenama.

HOTEL MAESTRAL**** - cijena po osobi na bazi polupansiona u jednokrevetnoj sobi 542,00 knHOTEL MAESTRAL**** - cijena po osobi na bazi polupansiona u dvokrevetnoj sobi 412,00 kn
Cijena uključuje smještaj po osobi i danu na bazi polu pansiona (doručak i ručak) sa svim porezima i taksama.
VAŽNO:
Nakon primljenog obrasca, šaljemo Vam ponudu te Vas molimo da po primitku uplatite naznačeni iznos.
Finalna rezervacija smještaja smatrat će se nakon primljene uplate.
Plaćanje ostalih troškova: mini bar, telefon itd. prilikom odlaska na recepciji Hotela.


* od 15. rujna 2018. - trošak otkaza iznosi 100%


NAPOMENA: Ljubazno Vas molimo da uplatite puni iznos troškova boravka u hotelu prije početka skupa, u protivnom će Vam rezervacija biti otkazana.


KONTAKT

Informacije o stručnom programu

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim. dr. med.
Klinika za psihijatriju Vrapče
Bolnička cesta 32
10090 Zagreb, Hrvatska
T: +385 (0)1 3780 678
F: +385 (0)1 3780 622
@: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr

Informacije o tehničkoj organizaciji
Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore:


KONGRESNA AGENCIJA
BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
F: +385 1 6666 851
@: goran.grbic@btravel.pro
www.btravel.pro