Cardio 17

UVOD

Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je što Vas mogu pozvati na sljedeću u nizu radionica Radne skupine mladih kardiologa Hrvatskog društva na kojoj ćemo zajednički raspravljati o bolesti koja je treća po učestalosti u skupini kardiovasku-larnih bolesti – venskoj trombozi, te plućnoj emboliji kao njenoj najozbiljnijoj pratećoj komplikaciji.

Bolesti vena su česta pojava u svakodnevnoj ambulantnoj i bolničkoj praksi s incidencijom od 100-200 slučajeva na 100000 stanovnika godišnje. Kako se u slučajevima bolesti vena nerijetko inicijalno pribjega-va tradicionalnim “prirodnim” lijekovima, vrlo često se u svakodnevnom radu susrećemo s bolesnicima koji medicinsku pomoć potraže u odmakloj fazi bolesti ili pak u slučaju pojave akutne, a tada na žalost vrlo često i fatalne, komplikacije. Prevencija bolesti vena pretpostavlja ujedno i korekciju klasičnih kardiovas-kularnih rizičnih čimbenika kao što su arterijska hipertenzija, pretilost, šećerna bolest, slabija tjelesna aktivnost. Ako nam je jednako tako poznata činjenica da su maligne bolesti čest uzrok venskih tromboza, jasno je da pristup ovoj skupini bolesnika mora biti interdiscipliniran.

Kako prepoznati i kojom metodom dijagnosticirati te na koji način i u kojim uvjetima (bolnički ili ambulan-tno) liječiti bolesnika s venskom trombozom odnosno plućnom embolijom – samo su neka od pitanja na koja ćemo nastojati odgovoriti u zajedničkom ugodnom i neformalnom ozračju. Ovaj je stručni skup zamišljen kao interaktivna radionica kojoj je cilj nadograditi ili učvrstiti vlastita saznanja na području pristupa bolesniku s venskom trombozom i/ili plućnom embolijom – od definicije bolesti i osvješćivanja veličine problema, preko dijagnostike do terapijskih načela i odabira najprikladnije metode liječenja.

Skup je namijenjen specijalizantima ili specijalistima kardiologije, interne i obiteljske medicine, ali i drugih struka vezanih za problematiku pristupa bolesnika s venskom trombozom i plućnom embolijom.

U nadi zajedničkog druženja srdačno Vas pozdravljam.

Hrvoje Jurin, dr. med.
Radna skupina mladih kardiologa Hrvatskog kardiološkog društva
Predsjednik

Hrvoje Jurin

MJESTO ODRŽAVANJA

Hrvatska kuća srca, Ilica 5/II (prolaz Oktogon), 10000 Zagreb

VRIJEME ODRŽAVANJA

Srijeda, 13. lipnja 2018. u 17.30 h

BODOVANJE KOMORE

Skup je, od strane povjerenstva za medicinsku izobrazbu HLK, vrednovan sa 6 boda za aktivno te 4 boda za pasivno sudjelovanje.

PRIJAVE

Sudjelovanje na radionici je gratis. Prijave se vrše na licu mjesta, te molimo da dođete 10 minuta prije početka radionice.

PROGRAM

17:30 – 17:40
Uvod – Hrvoje Jurin, dr. med.
Venska tromboza i plućna embolija – dva naličja iste kovanice
17:40 – 18:20
ŠTO KAŽU SMJERNICE?? – Hrvoje Jurin
Od dijagnostike do liječenja
18:20 – 18:40
STANKA
18:40 – 19:30
PRISTUP BOLESNIKU S VENSKOM TROMBOZOM – Tomislav Krčmar
Kliničke smjernice u svakodnevnoj praksi
19:30 – 20:20
PRISTUP BOLESNIKU S PLUĆNOM EMBOLIJOM – Irzal Hadžibegović
Stratifikacija rizika u cilju optimalne strategije liječenja
20:20 – 20:30
ZAKLJUČAK – Hrvoje Jurin, dr. med.