Kongresi i eventi 2017 7. međunarodni kongers Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR | CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION

HRVATSKO DRUŠTVO ZA DENTALNU IMPLANTOLOGIJU | CROATIAN SOCIETY OF DENTAL IMPLANTOLOGY

STOMATOLOŠKI FAKULTET ZAGREB | SCHOOL OF DENTAL MEDICINE ZAGREB

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE OSIJEK

PRIJAVE OTVORENE

Poštovane kolegice i poštovani kolege!

U ime društva i u svoje osobno ime srdačno Vas pozivam na naš 7. međunarodni kongres koji će se održati u Osijeku.

Teme izlaganja će obuhvatiti najsuvremenije praktične pos-tupke i znanstvene pristupe. Osim stjecanja i proširivanja znanja, razmjene iskustava te upoznavanja i druženja s kolegama cilj kongresa je poticanje primjene usvojenih znanja i vještina u svakodnevnoj praksi na dobrobit Vaših pacijenata.

Posebno smo zahvalni našim partnerima na trudu oko ponude raznolikog programa predavanja s inozemnim pozvanim predavačima koji će Vam ponuditi simbiozu znanosti i prakse, tradicije i napretka implantoprotetske rehabilitacije. Pretkongresne radionice s praktičnim vježbama vodit će iskusni stručnjaci koji će Vam omogućiti da produbite svoje praktične vještine ili da dobijete odgovore na pitanja te riješite eventualne nedoumice i razmijenite osobna iskustva.

Zahvaljujemo Vam se na sudjelovanju u radu dosadašnjih kongresa i nadamo se da ćete i ove godine posterima i us-menim izlaganjima prikazati svoje zanimljive slučajeve i re-zultate vlastitih istraživanja te tako pridonijeti kvaliteti i uspjehu kongresa. U bogatom izložbenom prostoru pružit će Vam se prilika ob-noviti svoju opremu i instrumente te nabaviti najmodernije materijale. U ime društva i u svoje osobno ime želim Vam dobrodošlicu, da zajedno provedemo nekoliko lijepih dana u Osijeku i njegovoj okolici, želim Vam sretan put, ugodan boravak te puno uspjeha u radu.

Darko Macan

Predsjednik Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju HLZ-a

Darko Macan, predsjednik / president

Amir Ćatić, dopredsjednik / vice-president

Davor Brajdić, tajnik / secretary

Dragana Gabrić

Davor Katanec

Vlatko Kopić

Darije Plančak

Ivan Salarić

Domagoj Žabarović

ČETVRTAK / THURSDAY 12.10.2017.

09:00-18:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA / REGISTRATION

10:00-13:00 PRETKONGRESNE RADIONICE / PRE-CONGRESS HANDS-ON TRAINING COURSES – Hotel ”Osijek”

I. Balint Molnar
State of the art of sinus floor elevation – Predictable latera and crestal treatment protocols
Sinus floor elevation is a frequently applied treatment approach for the reconstruction of the posterior edentulous maxilla. The crestal approach is feasible for minimally invasive simultaneous implant placement, whereas the lateral approach might be applied for the reconstruction of extensively pneumatized maxillary sinuses. The present workshop provides an overview of reconstructive strategies, as well as complication management during sinus floor elevation procedures.

II. Jörg Mudrak
CBCT workshop
• Interpretation principles in CBCT image editing
• CBCT image analyses
• Analytic diagnostic considerations for endo/perio/
prosthodontic/ortho/implantology
• Advanced image analyses for Traumatology, Tumors,
Syndroms
• Principles of reporting

13:00-14:30 Ručak za sudionike radionica – hotel “Osijek”

15:00-18:00 POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES – Vikarijat Osijek

19:30 Prijevoz iz hotela „Osijek” u Tvrđu – Arheološki muzej / Transport from Hotel “Osijek” to the Citadel (Old Town) – Archaeological Museum

20:00 OTVARANJE KONGRESA I PIĆE DOBRODOŠLICE / OPENING CEREMONY AND WELCOME COCKTAIL

PETAK / FRIDAY 13.10.2017. – Vikarijat Osijek

09:00-13:30 REGISTRACIJA SUDIONIKA / REGISTRATION

09:30-13:30 POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES

15:00 POSJET DRŽAVNOJ ERGELI LIPICANACA ĐAKOVO – konjička predstava uz glazbu / VISIT THE STATE STUD FARM ĐAKOVO – Horse Show

20:00 ZAJEDNIČKA VEČERA / SOCIAL DINNER

SUBOTA / SATURDAY 14.10.2017. – Vikarijat Osijek

09:00-10:00 PRIKAZ POSTERA / POSTER SESSION

10:00-14:00 PREDAVANJA / ORAL PRESENTATIONS

14:15 Skupština društva

Andreas Barbetseas, Private clinic Periodontology and Surgical Implantology, Athens, Greece

Artem Dubnov, Harmony plastic surgery clinic, Dubnova dental clinic llc, Kiev, Ukraine

Balint Molnar, Department of Periodontology, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Jörg Mudrak, Department of DentoMaxillo – Facial Radiology, University of Freiburg, Private clinic, Ludwigsau, Germany

Jörg Neugebauer, Interdisciplinary Polyclinic for Oral Surgery and Implantology, Cologne University Hospital, Germany

Joseph Nissan, Department of Prosthodontics, Oral Rehabilitation and Implant-Prosthodontics, Rabin Medical Center, Beilinson Campus, Petah Tikva, Israel

Georgia Trimpou, Department of Oral Surgery and Implantology, Faculty of Oral and Dental Medicine, J.W. Goethe-University Frankfurt am Main, Germany

Peter Windisch, Department of Periodontology, Semmelweis University, Hungary


Metode izlaganja / Presentation Methods

Pozvani predavači 40 min / Invited Speakers 40 min
Usmeno izlaganje do 15 min / Oral Presentation up to 15 min
Prikaz postera do 5 min / Poster Presentation up to 5 min

Kotizacija / Registration Fee

Molimo prijavite se ovdje / please register here
OBRAZAC ZA PRIJAVU KOTIZACIJE I RADIONICE

* Navedene kotizacije plaćaju se na licu mjesta. / This registration fee is charged on site.

** Broj polaznika radionice I. ograničen je na prvih 30 osoba, radionice II. na prvih 20 osoba prema redoslijedu uplate. / Please note that number of training course participants is limited to 30 for the first training course and 20 participants for the second training course, according to first come first served payment rule.

Kotizacija uključuje / Registration Fee Includes

Pristup svim predavanjima, kongresne materijale, piće dobrodošlice, stanke uz kavu, ručak u petak 13.10.2017., posjet ergeli Đakovo, bodove Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatske liječničke komore.

Access to all lectures, Conference Materials, Welcome Drink, Coffee Breaks, Lunch on Friday, Visit State Stud Farm Đakovo, Croatian Chamer of Dental Medicine and Croatian Medical Chamber Credits and VAT.

Otkaz sudjelovanja / Cancellation Policy

Povrat uplaćene kotizacije do 15.9.2017. umanjen za PDV i 30% troškova, moguće je samo na temelju pismenog dogovora s organizatorom kongresa. Nakon 15.9.2017. nije moguć povrat kotizacije.

Cancellations will be accepted in writing until September 15, 2017 – full refund of the Registration Fee minus 30% cost and administrative charges. Cancellation received af-ter September 15, 2017 – no refund.

01. 09. 2017. >>> Rana kotizacija / Early registration deadline

01. 09. 2017. >>> Rok za prijavu sažetaka / Abstract submission deadline

12. 10. 2017. >>> Pretkongresna radionica / Pre-Congress Hands-on Training course

12. – 14. 10. 2017. >>> Održavanje kongresa / Congress

Mjesto održavanja / Venue

Vikarijat Osijek

Ul J.J. Strossmayera 58, Osijek

Službeni jezici kongresa / Official Languages

Hrvatski i engleski / Croatian and English

Izložba / Exhibition

Za vrijeme trajanja kongresa bit će postavljena izložba stomatološke opreme, lijekova i drugih artikala. Molimo tvrtke zainteresirane za ovakav način promidžbe svojih proizvoda da kontaktiraju službeni PCO.

The exhibition of dental equipment, medicines and other items will be held at the Congress venue during the Con-gress. Companies interested in this kind of promotion should contact the official PCO.

Hotelski smještaj / Hotel Accommodation

Hotelski smještaj osiguran je za sudionike kongresa po povlaštenim cijenama. Za rezervaciju i uplatu smještaja po povlaštenim cijenama molimo ispunite prijavnicu dostupnu na www.btravel.pro

Hotel accommodation is provided for congress partici-pants at preferential prices. For booking and payment of accommodation at preferential prices, please fill out the Application Form available on www.btravel.pro

Registracija / Registration

• Isključivo putem online obrasca na službenim stranicama kongresa www.btravel.pro / Only via the online registra-tion form on the official website of the Congress www. btravel.pro

• Prijava se smatra potpunom kad zaprimimo ispunjeni obrazac i evidentiramo uplatu prema odabranim stavkama. Nakon što primimo uplatu, proces registracije je završen, a vi ćete dobiti račun na svoju email adresu ili poštom.

• The application is considered complete when we receive the completed form and payment according to the select-ed items. After we receive your payment, the registration process is finished, and you will receive an invoice to your email address or by postal mail.- Drugu obavijest i program kongresa poslat ćemo samo prijavljenim osobama.

• The Second Announcement and Program will be sent only to registered persons.

HKDM i HLK vrednovat će kongres prema Pravilniku. / CDC and CMC will credit the Congress according the Rule Book.
Molimo prijavite sažetak ovdje / please upload your abstract here:
OBRAZAC ZA PRIJAVU SAŽETAKA

Rok za primitak sažetaka: 1.9.2017.

Molimo vas pridržavajte se sljedećih uputa za pisanje i slanje sažetaka:

1. Sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku

2. Sažetak se prijavljuje putem linka na stranicama: www.btravel.pro

3. Sažeci mogu sadržavati najviše 300 riječi

4. Sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor

5. Maksimalna dimenzija postera može biti 90×120 cm

6. Autorima prihvaćenih sažetaka poslat ćemo obavijest

7. Sažeci će biti objavljeni u časopisu Acta Stomatologica Croatica (indeksiran u bazi Scopus)

Abstract submission deadline: September 1, 2017.

Please follow the following guidelines for abstracts submission:

1. Abstract can be written in Croatian or English

2. Abstract uploads – via link on the site: www.btravel.pro

3. Abstracts should not exceed 300 words

4. Abstracts will not be edited – author is responsible for spelling accuracy

5. The maximum dimensions of the poster must be 90×120 cm

6. We will notify the authors of accepted abstracts

7. Abstracts will be published in the journal Acta Stomatologica Croatica (indexed in Scopus)

HOTEL BOOKINGS COMING SOON!
Službeni PCO / Official PCO
Professional Congress Organizer

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112A, 10000 Zagreb
ID kod: HR-AB-01-080988210
T: +385 1 6666 855

@: daria.papo@btravel.pro
W: www.btravel.pro